Επιδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop

Μέχρι 5.000 ευρώ επιδότηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προβλέπει νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑΝέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημι…

Read more