Είναι απαραίτητη για μια επιχείρηση η δημιουργία μιας ιστοσελίδας?

Πριν από 27 χρόνια, το 1990, δημιουργήθηκε η πρώτη ιστοσελίδα στο κόσμο από τον ερευνητή του CERN Tim Berners-Lee. Από τότε μέχρι σήμερα η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει επαναστατικούς και …

Read more